į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
Lietuvos ingsniai Expo Paviljono Saragosoje ior?  
Paviljono Saragosoje ior?
Kaip ? Lietuvos paviljon? pritraukti kuo daugiau moni?? Juos turi suintriguoti paviljono ior?. O kaip padaryti, kad lankytojams nepabost? laukti eil?je? Reikia nukreipti j? d?mes? nuo varginan?io stov?jimo ? koki? nors atrakcij?.Lietuvos paviljon? ?rengsianti bendrov? „Ekspobalta“ nusprend? paviljono ior? paversti lankytoj? traukos objektu. Paviljono fasadas bus tarsi aidimas: i viraus paleistas kamuoliukas okin?s atsimuin?damas ? kli?tis, kol galiausiai pasieks apa?i?. Toki? kamuoli? bus ne vienas ir juos ? vir? kels special?s keltuvai. Nor?dami susieti paviljono ior? su vandens tema ir daugelio lietuvi? antr?ja religija tapusia sporto aka – krepiniu, paviljono reng?jai okin?jan?iais kamuoliukais pasirinko krepinio kamuolius, o j? kelyje sutinkamas kli?tis –l iet? primenan?ius bespalvius takelius. Kamuoliui atsitrenkus ? lael? jis ?siiebs. Vakare paviljono ior? bus papildomai apviesta proektoriais. Lankytojai gal?s ne tik steb?ti kylan?ius ir okin?jan?ius kamuolius, bet ir patys juos valdyti: kamuoli? keltuvai veiks automatikai, o lankytojai patys gal?s spartinti ar l?tinti j? darb? pasinaudodami mechaniniu keltuv? valdymu.Vienintelis r?pestis, su kuriuo susiduria Lietuvos paviljono ?reng?jai - grietos "Expo Zaragoza 2008" taisykl?s. Pagal jas vis? paviljon? ior? turi b?ti lygi ir be joki? papildom? isikiim?. Ta?iau, susipain? su Lietuvos paviljono apipavidalinimo id?jomis ir vizualizacijomis, organizatoriai paad?jo Lietuvai padaryti iimt? i ios taisykl?s. iuo metu laukiama oficialaus j? leidimo.O k? lankytojas ivys ??j?s ? paviljono vid??