į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
RSS
Blogas aismingas kvietimas aplankyti  
aismingas kvietimas aplankyti
2008 01 24

Kaip ? Lietuvos paviljon? pritraukti kuo daugiau moni?? Juos turi suintriguoti paviljono ior?. O kaip padaryti, kad lankytojams nepabost? laukti eil?je? Reikia nukreipti j? d?mes? nuo varginan?io stov?jimo ? koki? nors atrakcij?.Lietuvos paviljon? ?rengsianti bendrov? „Ekspobalta“ nusprend? paviljono ior? paversti lankytoj? traukos objektu. Paviljono fasadas bus tarsi aidimas: i viraus paleistas kamuoliukas okin?s atsimuin?damas ? kli?tis, kol galiausiai pasieks apa?i?. Toki? kamuoli? bus ne vienas ir juos ? vir? kels special?s keltuvai. Nor?dami susieti paviljono ior? su vandens tema ir daugelio lietuvi? antr?ja religija tapusia sporto aka – krepiniu, paviljono reng?jai okin?jan?iais kamuoliukais pasirinko krepinio kamuolius, o j? kelyje sutinkamas kli?tis –l iet? primenan?ius bespalvius takelius. Kamuoliui atsitrenkus ? lael? jis ?siiebs. Vakare paviljono ior? bus papildomai apviesta proektoriais. Lankytojai gal?s ne tik steb?ti kylan?ius ir okin?jan?ius kamuolius, bet ir patys juos valdyti: kamuoli? keltuvai veiks automatikai, o lankytojai patys gal?s spartinti ar l?tinti j? darb? pasinaudodami mechaniniu keltuv? valdymu.

O k? lankytojas ivys ??j?s ? paviljono vid??
Komentarai
Indr? (2008 08 01 11:27)
Iki ios parodos dauguma ispanijos gyventoj? apie Lietuv? neinojo nieko arba siejo j? su neigiamomis emocijomis. Bene vienintelis teigiamas dalykas - Lietuvos krepininkai. Tod?l buvo sumanyta priminti ispanams, kad "taip, tai b?tent ta Lietuva, kuri? j?s inote kaip garsi? krepinink? al?". O jau ? paviljon? u?jusius lankytojus pasitinka lietus, kuris perkaitusius lankytojus diugina ir gaivina. Taip pat daug informacijos apie ?vairias politikos, ekonomikos, kult?ros, aplinkosaugos sritis, pieimas ant vandens. Tie, kurie domisi krepiniu, dar labiau ?simena Lietuv? per jiems mielas asociacijas, o kurie nesidomi, pamato kit? ?domi? dalyk?. O krepinio kamuoliai paviljono fasade - tarsi lietaus laai - ?domu, aisminga. Ir tik labai susidom?j? krepiniu pamato, kad ie kamuoliai - su originaliais ymi? krepinink? paraais. Krepinis Lietuvos paviljone n?ra brukamas, pagrindin? id?ja - Lietuva - alis, kuri teikia diaugsmo, gaivi ir pildo vaikikas svajones.
Indr? (2008 08 01 11:16)
Yra kelios ?mon?s, kurios usiima kelioni? ? Expo parod? organizavimu - jas lengvai galite rasti internete. Nelabai sud?tinga nukeliauti ir savarankikai: l?ktuvu iki Barselonos, po to iki traukini? stoties ir i ten greituoju traukiniu ? Saragos?. O Saragosos traukini? stotis oro gondolomis susieta su paroda. Bene didiausia problema gali b?ti nakvyn? Saragosoje, t.y. jos kaina, bet parod? tikrai verta pamatyti. Ypa? geras jausmas apima, kai parodos teritorijoje pamin?jus Lietuvos vard? didiosios daugumos lankytoj? ir ypa? jos darbuotoj? veiduose atsiranda ne raukl?s nuo intensyvaus m?stymo, kurgi tokia alis yra, bet ypsena ir praspr?sta ?ksnis "a, Lituania"!
Viktorija (2008 06 19 10:25)
Na man krepinis patinka,bet ar yra vertas m?s? tautos identifikavimo? Gerai,kad dar ?kiu nepasirinktas " Mus vienija alus ir krepinis".Na nor?jau pasakyti,kad visam tam aidimui skirtas per didelis d?mesys.
Juozukas (2008 06 14 15:36)
Labai ?domi ?d?ja ir prisistatymas tur?t? b?ti s?kmingas ! To ir linkiu. Gal kuri nors turistin? firma organizuoja turus ? Saragos?, ? ?XPO-2008. Mielai su manimi vykt? dar 5 asmenys. Turiu auto, bet noriu kelion?je atsipalaiduotiir negalvoti apie degal? kainas. Gal galite k? nors pasi?lyti ?