į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
Expo Zaragoza 2008 ali? paviljonai  
ali? paviljonai
Ispanijos laikratis „Heraldo de Aragon“ skaitytojus supaindino su keli? ali? id?jomis, kurios bus ?gyvendintos j? paviljonuose „Expo Zaragoza 2008“.

ANDORA: turizmas ir sportas
i? al? reprezentuos vandens elementais puotas em?lapis su interaktyviais ekranais ir simuliatoriai, kuriuose lankytojai gal?s paslidin?ti ar pavain?ti dvira?iu tarsi i ties? b?dami Andoros krate.

BELGIJA: „Lietus atkeliauja ? Ranilas“
Belgijos paviljonas – vienas didiausi? tarp vis? dalyvi?, uimantis 1 t?kst. 400 kv.m., atve ? EXPO liet?. alies pristatymas vyks 12 minu?i? ciklais, kurie atspind?s oro pasikeitimus per 12 m?nesi?. Paviljone bus ir belgik? patiekal? bei g?rim? restoranas.

DANIJA: pramon? ir kult?ra
„Vandens ciklas“. Visa ekspozicija pristatys moderni? Danijos kult?r? ir inovatyviausius pramon?s sprendimus. Paviljone bus sukurti 5 cilindrai, leidiantys patirti skirting? gamtos reikini? poveik?: v?jo, vandens, gamtos, viesos ir monijos proto.

ETIOPIJA: skirtingi gyvenimo ritmai
ios alies paviljonas atskleis skirtingus gyvenimo ritmus pagal europietik?, Etiopijos ir musulmon? kalendorius. Visa tai ireik lietaus sezonai ir religiniai elementai, nes daugumoje religij? vanduo yra esminis ritual? elementas.

JAMAIKA: „Bobo Marl?jaus kratas“
Jamaikos paviljonas, dekoruotas tipiniais ios salos elementais: tropiniais augalais, egzotikais peizaais, auk?iausia Antil? vir?ne, ?lankomis, autentikais mediais ir pauk?iais, jamaikietika muzika, sujungta su Bobo Marl?jaus k?riniais.

KAZACHSTANAS: ekstremal?s klimato poky?iai
Centrin?s Azijos alies paviljone lankytojai gal?s patirti ekstremalius klimato poky?ius. Ekranuose liesis stepi? vaizdai, or? virpins pauk?i? balsai, krintan?i? medi? lap? iugdesys ar uod? zvimbimas.

KOR?JA: „Vandens odiai“
Dviej? aukt? Kor?jos paviljono moto – „vandens odiai“. Jo fasadas bus papuotas tipiniais tipografiniais alies vaizdais, o centre bus ?kurta 170 viet? sal?, kur bus demonstruojami 3D efekt? animaciniai ir dokumentiniai filmai. Paviljone bus ir suvenyr? krautuv? bei baras.

KROATIJA: pasivaik?iojimas debesimis
Pavadinimas: „Vandens grota, druskos trupin?lis“.
Speciali?j? efekt? pagalba kroatai lankytojams pasi?lys pasivaik?ioti vandeningais sl?niais arba vir debes?, Stono drusk? kasyklomis, Dubrovnike ar Pitvico eer? krantais. J? tikslas – atskleisti ios Balkan? alies gamtos gro?.

MAURITANIJA: Mineralinio vandens oaz?
Tiesiai i tolimojo Afrikos krato atvetos palm?s taps Mauritanijos paviljono aimi, simbolizuojan?ia mogaus ir vandens istorij? dykumoje ir oaz?je. Kitu paviljono akcentu taps augan?ios mineralinio vandens pramon?s pristatymas.

NEPALAS: „pavyzdiui, sostin?“
Nepalas savo paviljone nusprend? pristatyti savo sostin? Katmandu, kurioje, bandant suderinti esmin? vandens poreik? su senovine architekt?ra ir kult?riniu paveldu,  prireik? moderniausi? sprendim?. itaip i Azijos alis, ?sik?rusi up?s Vinuma?io baseine, parodys pasauliui, kaip galima ?veikti vandens stygiaus problemas.

VEICARIJA: „didelis laivas“
veicarijos dalyvavimas „EXPO Zaragoza 2008“ bus paremtas originalumu ir didaktikos elementais. Paviljono centre 400 kv.m. uims didelis laivas, sudarantis geriamo vandens aldymo sistem?. Taip alis atspind?s unikalius vandens srities projektus, skirtus gamtos apsaugai.

TURKIJA: „apsilankymas turkikoje pirtyje“
Turkija, kaip ir kitos alys,  prisideda prie vandens apsaugai skirt? technologij? ir infrastrukt?ros k?rimo. Pus? ios alies paviljono bus suskirstyta ? 4 sritis: „vanduo – gyvenimo altinis“, „altiniai gyvybei“, „vanduo ir gyvyb? visiems“ bei „vandens malonumai“. Pastarojoje dalyje bus ?kurtas ir hamamas – turkika pirtis.

VOKIETIJA: "kelion? po vandens cikl?"
Vokietijos paviljono lankytojams bus si?loma virtuali kelion?, vaizduojanti  poeminius vandenis, vandens tiekimo labirintus, futuristin? nam? ?k? ir galiausiai – varaus vandens stiklin?. Tai bus virtualus vandens pasaulis, paremtas modernia vandes cirkuliavimo sistema. Lankytojai susipains su vandens filtravimo sistemomis, su iliustruotais vandens valymo etapais.
Pabaigoje lankytojai ivys Vokietijos kompanij? eksponuojamas inovatyvias darnaus vandens ciklo technologijas.

Lietuvos paviljono vizualizacijos