į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
RSS
Blogas Sriuba apav?jo  
Sriuba apav?jo
2007 10 03
Visgi danai lietuvikieji altibar?iai vadinami kulinariniu paradoksu. Sunku suvokti, kod?l lietuviai, kurie iltu oru gali diaugtis daugiausiai 5 m?nesius per metus (tik apie du m?nesius b?na kar?iau), sugalvojo alt? sriub?. Vienas paaikinim? – vasaros metu, per pa?ius darbyme?ius laukuose, pritr?kdavo laiko maisto ruoimui. Be to, didioji dauguma lietuvi? nebuvo turtingi, tod?l tradiciniuose lietuvikuosiuose patiekaluose vyrauja darov?s ir kruopos. Galvojama, kad net tie patys lietuvikieji cepelinai i ties? visai n?ra lietuviki, nes Lietuv? pirmosios bulv?s pasiek? tik 1806 metais.
 
alt?j? sriub? karaliene visame pasaulyje tituluojama ispanikoji “gazpacho”. Ne veltui kiekvienas Ispanijos regionas turi savo ios altosios sriubos receptus, kuri? pagrindiniai ingredientai – pomidorai, agurkai, svog?nai, paprika ir alyv? aliejus. Tik ispanai, skirtingai nei lietuviai, savo sriub? daniausiai sutrina iki tyr?s ir priberia skrebu?i?. O kai kuriuose regionuose sriuba verdama, o po to ataldoma. Ne visi ispanai moka gaminti “gazpacho” – prekybos centruose jie papras?iausiai nusiperka greito paruoimo “gazpacho” sriubos ir j? sumaio su vandeniu. Lietuviai parduotuv?se kol kas gali rasti tik altibar?iams skirto kefyro.
 
Tad sulaukus sve?i? i Ispanijos nepamirkite j? pavaiinti altibar?iais. Ir b?tinai priminkite jiems, kad altibar?iai Lietuvoje valgomi su bulv?mis, nes jiems toks derinys be galo ne?prastas. Bet skanus.
Komentarai
expo (2007 10 10 09:43)
Bulv?s ir Ispanija - glaudiai susij?. Kaip inoma, Kristupas Kolumbas "atrado" Amerik?, o joje - bulves. Ir nors jis buvo italas, kur? laik? gyven?s Portugalijoje, b?tent Ispanijos karalikoji eima sutiko finansuoti jo kelion? ? Indij? trumpesniu marrutu. Taigi bulv?s Europ? pasiek? apie XV a. per Ispanij?. Kalbant apie tai, kod?l gazpacho vadinama alt? sriub? karaliene, versij? gali b?ti kelios. Viena i j?: ymiausi pasaulio vir?jai neretai ? savo recept? knygas ?traukia gazpacho ir varosi, kuris i j? sugeb?s pagaminti skanesn? sriub?. Antroji versija: danai bet kuri alta sriuba vadinama tiesiog "gazpacho". Galima net sakyti, kad "gazpacho" tap?s bendriniu altosios sriubos pavadinimu. Toks pavadinimo paplitimas gali reikti sriubos populiarum?, recepto ilgaamikum?. Patys ispanai nesutaria, k? gal?t? reikti is sriubos pavadinimas, ta?iau manoma, kad tai arabikas arba graikikas odis, galintis reikti "gabal?lius, supjaustym?". Tad ir pati gazpacho n?ra vien tik ispan? produktas - prie recepto k?rimo prisid?jo arabai ukariautojai, o gal ir patys antikiniai graikai.
Kostas (2007 10 08 23:42)
O gal straipsnelio autor? gal?t? papasakoti, kada pirmosios bulv?s pasiek? Ispanij?? Ir kas j? "gazpacho" titulavo karaliene? vis d?lto, a?i? u ?domi? informacij?. Kulinarija padeda susipainti su ?vairi? ali? kasdienybe ir vilioja apsilankyti.