į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
Vynas ir alus
Aragono vynas ir...alus
 
Kiekvienas, atvyk?s ? nauj? al?, stengiasi ne tik susipainti su jos meno, istorijos paminklais, savita gamta ir kult?ra, bet ir ibandyti tradicinius patiekalus bei g?rimus. Kita vertus danas ilgiau sve?ioje alyje pabuv?s ieko kako labiau sau pa?stamo. Taigi ar ? Aragon? atvyk?s lietuvis surast? verto ragauti vietinio vyno… o gal gal?t? atsigaivinti ?prastu alumi?

Aragonas, uimantis 47 t?kst. 720 kv.km teritorij?, plotu yra kiek maesnis u Lietuv? (65 t?kst. 300 kv.km), ta?iau jam b?dingas kontrastingas klimatas. Pir?n? priekaln?se labai alta, Pir?n? kalnuose ir Teruelio provincijos Albarakino rajone v?su, centrin?je autonomin?s bendruomen?s dalyje klimatas velnus, o Martino bei Ebro up?s baseinuose, Sariñeros (Huescos provincijoje) ir Mataraños (Teruelio provincijoje) regionuose labai karta. D?l toki? klimato s?lyg? em?s ?kiui Aragone naudojama tik 25 proc. visos teritorijos.
 
3 proc. visos derlingos Ispanijos em?s skirta vynuogynams. Aragono vyndariai kasmet sukuria apie 0,29 proc. viso Bendrojo nacionalinio produkto. Beje, Ispanija pasaulio vyno gamintoj? s?rae uima tre?i?j? viet? nusileisdama tik pirmoje vietoje esan?iai Italijai ir Pranc?zijai.
 
Aragone iskiriami keturi vyno regionai: „Calatayud“, „Cariñena” ir „Campo de Borja“, esantys Saragosos provincijoje, bei “Somontano”, plytintis Huescos iaur?je.
 
Didiausias vyno regionas yra „Cariñena”, kur 17 t?kst. hektar? ?sik?rusios 50 vynini?. Kasmet jos pagamina 32 mln. litr? vyno.
 
Antrasis, „Campo de borja“, vyno regionas uima 7 t?kst. 400 hektar? plot?. ?ia 16 vynini? kasmet pagamina apie 16 mln. litr? vyno. 40 proc. produkcijos eksportuoja ? sen?sias Europos S?jungos alis bei Jungtines Amerikos Valstijas. io regiono vynas pripa?stamas vienu i tradicini? ispanik? vyn?.
 
“Calatayud” regione vidutin? metin? temperat?ra nevirija + 13 C, bet deimties vynini?, kurios uima 5 t?kst. 800 hektar?, vyndariai prisitaik? ir per metus pagamina apie 650 t?kst. litr? vyno. is regionas specializuojasi raudonojo vyno gamyboje, tiekdamas senos ispanikos recept?ros pagrindu ruoiam? „Raudon?j? Garnacha“, pasaulyje populiarius „Cabernet – Sauvignon“, „Merlot“, „Tempranillo“ ir kitus vynus.
 
„Somontano“ regione didiausius plotus uima „Cabernet Sauvignon“ ir „Merlot“ vyno gamybai skirti vynuogynai. 20 vynini? eksportuoja 25 proc. savo produkcijos – iskirtinio skonio pagal senas regiono tradicijas gaminamus vynus.
 
Gars?janti vynais Ispanija nenuvils ir t?, kurie m?gsta al?. Greta importuojam?, populiariausios ispaniko alaus r?ys yra „San Miguel“, „Cruzcampo“, „Mahou“, „Keller“ ir „Ambar“, gaminamas Aragone. Didiausias Aragono alaus bravoras gars?ja kaip tiekiantis vienintel? Europoje al?, pagamint? i cukranendri? cukraus. Be to, jis pirmasis Ispanijoje prad?jo gaminti nealkoholin? al?.
 
Tad vietinio vyno ar alaus degustavimo akimirkos b?tinai tur?t? papildyti kiekvieno keliautojo ?sp?di? i Aragono krato album?.