į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
 
Talismanas
Parodos talismanas Fluvis simbolizuoja vandens lael?
 
Vandens lael? simbolizuojantis personaas Fluvis – oficialus pasaulin?s parodos „EXPO Zaragoza 2008“ talismanas.is pusiau skaidraus k?no padar?lis yra labai mielas ir draugikas, guvus ir judrus, tyras ir geras gamtai. Jis apvalo ir pamaitina visk?, prie ko prisilie?ia.
 
Fluvis gyvena ant Ebro up?s krant? su savo eima. Tai mai gerairdiai padarai, kuri? pagrindin? uduotis – paskirstyti vanden?. Linksmasis Fluvis visada keliauja kartu su savo draugu Po. Ilg? laik? jis itisas dienas m?go leisti ?iulb?damas kartu su pauk?iais ir plaukiodamas su uvimis. Ta?iau vien? ryt?, kai pabud?s, kaip ir visuomet, nu?jo nardyti prie up?s, pamat?, kad ji veik visikai idi?vusi ir uvims n?ra kur plaukioti. Fluviui pajud?jus, po jo kojomis iugd?jo sausa ol?. Jis dar niekada iki iol nebuvo gird?j?s tokio baisaus ?e?jimo.
 
Nuli?d?s Fluvis pravirko. Staiga jis pamat?, kad i jo dideli? aki? byran?ios aaros gaivina em? ir viskas aplinkui nusidao alia spalva. Fluvis suprato tur?s ypating? gali?. O d?l nelaim?s buvo kalti liuai Negai, siurbiantys aplink juos esant? vanden?. Tada Fluvis kartu su Po ir leidosi ? nuotyki? kupin? kelion?, kad gelb?t? pasaul? nuo Neg? keliamo pavojaus.