į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
RSS
Blogas Pasaulin? paroda Saragosoje gera proga ispanams susipainti su Lietuva?  
Pasaulin? paroda Saragosoje gera proga ispanams susipainti su Lietuva?
2007 05 09
 
 
 
Tikriausiai ne vienas lietuvis g?diais iemos vakarais yra pagalvoj?s apie atostogas saul?toje Ispanijoje. O k? apie m?s? gimtin? galvoja t?las Ispanijos gyventojas?
Daugiau nei du metus ioje alyje reziduojantis Lietuvos ambasadorius Ispanijoje Me?ys Laurinkus viename savo interviu yra pasak?s: „Pasirodo, kad net isilavin? ispanai maai k? ino apie Lietuv?. Danai link?ioja galvomis, bet aikiai matyti, kad po pokalbio l?ks i?r?ti em?lapio“. Nejaugi ie ambasadoriaus odiai tikrai atspindi realyb??
Siekiant nustatyti, kaip ES ir kaimynini? valstybi? gyventojai vertina Lietuv?, visuomen?s nuomon?s ir rinkos tyrim? centras „Vilmorus“ 2006 m. vasar? atliko telefonin? apklaus? 26 alyse.
Rezultatai stulbinantys: visose alyse, iskyrus Ispanij?, buvo gauta daugiau palanki? Lietuvos vertinim? nei nepalanki?. Ispanija tapo viena blogiausiai Lietuv? ?vertinusi? ali? (19% palanki? ir 19% nepalanki? vertinim?). Blogi vertinimai buvo b?dingi tiems regionams, kuriuose lietuviai dirba sezoninius darbus(!). Ispanija taip pat pateko ? grup? ali?, kuriose respondentai daniau negu kiti negal?jo atsakyti ? klausimus („sunku pasakyti“ – 62%).
Nors Lietuvos ambasada Ispanijoje teigia, kad pastaruoju metu atsiranda vis daugiau Ispanijos verslinink?, norin?i? eksportuoti i Lietuvos med?, grybus, vaistaoles, pieno produktus, ta?iau reikia pripainti, kad Me?ys Laurinkus duodamas interviu nejuokavo. Eiliniai ispanai apie m?s? al? ino maai, neino nieko, arba ino apie mus tik i blogosios pus?s. K? gi, per daug nuli?sti nevert?t? – ne viskas prarasta, o tokie apklaus? rezultatai reikia, kad reikia stengtis i? situacij? pakeisti.
„EXPO Zaragoza 2008” – pasaulin? paroda, kurioje ekspozicijas pristatys beveik 100 valstybi?, tarptautini? ir nevyriausybini? organizacij?; prognoz?s tikina, kad pasii?r?ti parodos tur?t? atvykti per 8 mln. lankytoj? i viso pasaulio.
Lietuva viena pirm?j? paskelb? apie dalyvavim? ioje parodoje. Sakote, ispanai ne k? teino apie Lietuv? – pai?r?sime, k? j?s kalb?site po pusantr? met?.
 
I.B.