į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
Paviljonas

Lietuvos ekspozicija tarptautin?je parodoje „EXPO Zaragoza 2008” pristatoma 578 kvadratini? metr? ploto paviljone, esan?iame parodos Ronda komplekso vidutin?s juostos mik? ekogeografin?je zonoje. alia Lietuvos savo "vandens ir darnaus vystymosi" temos interpretacij? pristato ventasis sostas (Vatikanas). Kitoje pus?je ?sik?r? Jungtin?s Tautos.


ar?no Maeikos (BFL) nuotrauka

Lietuvos paviljono vizualizacijos

Lietuvos paviljono ior?


Gidas apie Lietuv?

Lietuvos paviljono nuotraukos

Daugiau nuotrauk?


ar?no Maeikos (BFL) nuotrauka

Kit? ali? paviljonai