į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
Expo Lietuva ir Expo  
Lietuva ir Expo
Vilties paroda

iuolaikin?s tarptautin?s parodos vyksta nuo 1851 met?. Nepriklausoma Lietuva pirm? kart? ? pasaulini? parod? aren? ?eng? 1937 metais, ta?iau dar 1900 metais Paryiuje jau skamb?jo Lietuvos vardas.


Pasididiavimas ir nusivylimas Niujorke

Niujorke vykusioje parodoje Lietuva nor?jo didiuotis savo nepriklausomybe ir pasiekimais, ta?iau jai teko verkti d?l laisv?s praradimo.


Geltonasis Hanoveris

2000 metais Hanoveryje Lietuva pritrenk? visko ma?iusius vokie?ius ir kit? ali? pilie?ius. Vokietijoje birelio-spalio m?nesiais vykusi Expo buvo ketvirtoji paroda, kurioje po Nepriklausomyb?s atgavimo dalyvavo Lietuva.


Lietuvos DNR Japonijoje

Lietuvikas alus, dirbtinis intelektas, gintaras, DNR spiral? ir skraidantis gandras – visa tai Lietuvos paviljono lankytojai gal?jo ivysti 2005 metais vykusioje pasaulin?je parodoje Japonijoje, Ai?i prefekt?roje.