į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
Expo B.I.E.  
B.I.E.


I DALIS – Apibr?imai ir tikslai


1 STRAIPSNIS

    1.    Paroda – tai prisistatymas, kurio pagrindin? paskirtis, nepriklausomai nuo pavadinimo, yra visuomen?s vietimas: joje eksponuojamos monijos turimos priemon?s civilizacijos poreikiams patenkinti arba demonstruojama vienoje ar daugiau sri?i? pasiekta paanga, arba parodomos ateities galimyb?s.

Skaityti daugiau
 


Tarptautinis parod? biuras

TARPTAUTINIS PAROD? BIURAS,
(B.I.E. - pranc. k. The Bureau International des Expositions), ?kurtas pagal 1928 m. Paryiaus tarptautin? konvencij?. Jo tikslas - reguliuoti tarptautini? parod? rengim? ir kokyb?. Pagal i? Konvencij? parodos pagrindin? paskirtis yra visuomen?s vietimas: joje eksponuojamos monijos turimos priemon?s civilizacijos poreikiams patenkinti, demonstruojama vienoje ar daugiau sri?i? pasiekta paanga, parodomos ateities galimyb?s.

Skaityti daugiauTarptautinio parod? biuro nar?s

Tarptautiniam parod? biurui iuo metu priklauso 154 valstyb?s.


B?simosios parodos


Jau inoma, kur 2010 metais, 2012 metais ir 2015 metais vyks parodos. Ta?iau valstyb?s jau konkuruoja d?l galimyb?s surengti parodas 2017 metais ir net 2020 metais.


Skaityti daugiau