į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
Expo Zaragoza 2008 Dalyvavimo taisykl?s ir reikalavimai  
Dalyvavimo taisykl?s ir reikalavimai
Dalyvavimo parodoje taisykl?s

Pirmasis reglamentas - „Ekspozicijos tema ir jos ?gyvendinimas.  Nuorodos organizatoriams ir dalyviams“

Antrasis reglamentas - „Dalyvavimo s?lygos“               

Tre?iasis reglamentas - „Statybos, instaliacija, apsauga nuo gaisro, veiklos rizika paviljonuose ir j? galima ala gamtai“       
               
Ketvirtasis reglamentas - „?ranga, jos instaliacija ir veikla“       

Penktasis reglamentas - „Dalyvi? ir personalo apgyvendinimas“

etasis reglamentas - „Muitini? ir logistikos paruoimas“

Septintasis reglamentas - „Draudimas“

Atuntasis reglamentas - „Dalyvi? restoran? veiklos, prekybos ir paslaug? teikimo s?lygos“

Devintasis reglamentas - „Sveikata, higiena, varos palaikymas, budrumas ir apsauga, duj?, vandens, elektros, ildymo, oro kondicionieri? ir telekomunikacij? naudojimas“

Deimtasis reglamentas - „Patentai ir autorin?s teis?s“

Vienuoliktasis reglamentas - „Skyri? komisar? ir personalo privilegijos bei privalumai“

Dvyliktasis reglamentas - „Patekimas ? parodos teritorij?“

Tryliktasis reglamentas - „Apdovanojim? skyrimo s?lygos“        

Keturioliktasis reglamentas - „Skyri? komisar? kolegijos ir Valdan?iojo komiteto veiklos nuostatai“