į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
Tema
 
Pagrindin? tema– vanduo ir darnus vystymasis
Pagrindin? pasaulin?s parodos „EXPO Zaragoza 2008“ tema – vanduo ir darnus vystymasis. Kadangi pastaruoju metu vienas didiausi? visos monijos r?pes?i? yra vandens itekli? naudojimas ilaikant ekologin? pusiausvyr?, iai problemai reikia kuo platesnio tarptautin?s bendruomen?s d?mesio. Visos valstyb?s turi prisid?ti kuriant ir taikant naujas racionalaus vandens itekli? naudojimo strategijas. Skatinti ? proces? – vienas svarbiausi? keturiasdeimt penktosios pasaulin?s parodos tiksl?.
Pasak „EXPO Zaragoza 2008“ organizatori?, i paroda tur?t? tapti itin plataus masto pasaulin?s diskusijos vandens naudojimo tema, valstybi?, tarptautini? organizacij?, vartotoj?, vandens operatori? ir vadybinink? susitikim? ir debat? vieta. Jos tikslas – pl?toti bendr? supratim? apie vandens itekli? naudojimo em?je galimybes ir problemas. Parodoje atsispind?s geriausia vandens naudojimo patirtis ir pasaulin?s naujov?s.