į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
Albarasinas
Lietaus namai draugaus su kaln? miesteliu

Kai kurios Expo Zaragoza 2008 alys-dalyv?s turi joms paskirtus miestelius-partnerius. Kiekvienas i 32 Aragono region? bendradarbiauja su alimi – Expo parodos dalyve. Vienas i region? artimai bendrauja su dviem alimis – Japonija ir Ramiojo vandenyno alimis. Dar 28 valstyb?s artimai bendrauja su Saragosos rajonais.

Bendradarbiavimo su miesteliu-partneriu tikslas – sukurti kult?riniu bendradarbiavimu pagr?stus ryius, ypa? aplinkosaugos, vandens ar populiariosios kult?ros srityse. Taip pat siekiama, kad parodos dalyv?s artimiau susipaint? su Ispanija ir jos regionais ir kad is bendradarbiavimas t?st?si ateityje.

Lietuvos miesteliu-partneriu tapo apie 200 km nuo Saragosos nutol?s Aragono regiono miestelis Albarasinas (Albarracin).

Kaip pasakojo Teriente miestelio, priklausan?io Albarino regionui, meras Gregorio Domingo, Albarasino atstovams paskambino „Expo Zaragoza 2008“ organizatoriai ir pasi?l? pasirinkti parodos partnere vien? i keli? valstybi?.  Jie nutar? pasirinkti Lietuv?.

Albarasinas – antikos laikus menantis miestelis. Rom?n? laikus ?ia primena oloje sukonstruotas akvedukas, kuriuo aplinkini? vietovi? gyventojai apsir?pindavo vandeniu.

711 metais ?siverus musulmonams ? Pir?n? pusiasal?, Albarasinas pavirto miesteliu – tvirtove – i an? laik? ilikusios kelios pilys, boktai ir tvirtov?s.

Gana greit po to miestelis pavirto nepriklausomo Kalifato sostine - tuos laikus mena maurikos kult?ros p?dsakai pastat? dekoracijose. Albarasinas pakeit? kelis savo eimininkus, kol pateko ? Aragono regiono sud?t? ir iliko jame iki i? laik?.

Tai – nedidelis, kaln? miestelis, priklausantis didesniam regiono vienetui – Siera del Albarracin. is vienetas apima 25 savivaldybes, kurios susideda i kaimeli?. Bendras j? uimamo ploto dydis – 1 t?kst. 414 kv.km. ios teritorijos sostin? – Lietuvos partneris Albarasinas. Jis ?sik?r?s apie 1 km 200 m. auktyje, visa i teritorija isid?s?iusi 980 metr? -1 km 935 metr? auktyje.

Temperat?ra Albarasine labiau primena Lietuvos nei Ispanijos klimat?. Vasar? ?ia – apie 17 laipsni?, iem? gyventojus uklumpa iemos.

Albarasinas – vienas i t? miesteli?, kuris labiau traukia ygi? kalnai ir slidin?jimo m?g?jus nei gyventojus: dar 2004 m.  ?ia gyveno 4 t?kst. 921 asmuo, dabar - apie 1 t?kst., ta?iau daugelis ?ia praleidia tik vasaras – nuolatini? gyventoj? ?ia - apie 300.

Turist? gaus? miestelyje atspindi turizmo duomenys: Albarasinas yra ketvirtas pagal turist? apsilankymo srautus Aragono regiono miestelis. Pirm?j? viet? uima tarptautinei parodai besiruoianti Saragosa. Albarasino gyventojai didiuojasi ir tuo, kad j? princas Filipas (Felipe) ? medaus m?nesio kelioni? s?ra? ?trauk? ir Albarasin?.

Albarasinas dar 1961 metais paskelbtas nacionaliniu kult?riniu paminklu, ta?iau jis vis dar laukia ?traukimo ? UNESCO kult?rinio paveldo s?raus.

Tai – aviagani?, emdirbi?, gyvuli? augintoj? ir mediotoj? miestelis, kurio 10,7 proc. yra em?s ?kio paskirties em?, 56,1 poc. sudaro mikai.

Miestelis apjuostas gynybine siena, ilikusia nuo vidurami?. Visa jam priklausanti em? idalinta nuo seno gyvenan?ioms eimoms, ta?iau atidiai kontroliuojamas pastat? skai?ius taip ukertant keli? bet kokioms nepageidautinoms statyboms.
Albarasinas – unikalus tamsiai raudonos spalvos miestelis – i spalva dominuoja kukli? pastat? ior?je ar kalk?mis turtinguose kalnuose. Raudona spalva ?ia graiai kontrastuoja su aliomis puimis ir ?uolais. Kalnai pasiymi ne tik raudona spalva, bet ir Juros periodo fosilijomis.

O kiekviena miestelio gatvel? verta ypatingo d?mesio: dana j? tokia siaura, kad automobilis pravaiuoja tik kuo labiau suglaudus oninius veidrod?lius.

Kalnai dovanoja miesteliui ?sp?dingas bedugnes ir daugyb? upeliuk?. O didiausia j? up? Guadalaviaras – viena geriausi? Ispanijos upi?, kurioje veisiasi upiniai v?iai. ?ia gyvena elniai, ernai, kikiai, kurapkos, putpel?s, nutrijos, lap?s, up?takiai.

Kaip sako vietiniai Albarasino gyventojai, j? miestelis atviras visiems menininkams ar ramyb?s ir nat?ralios gamtos itrokusiems mon?ms: vakarais didiausias girdimas triukmas – kaln? upi? nioktimas.


Daugiau nuotrauk?