į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
RSS
Blogas Expo Zaragoza 2008 art?ja prie pabaigos  
Expo Zaragoza 2008 art?ja prie pabaigos
2008 09 09
Nuo birelio 14 dienos trunkanti vandens vent? baigsis po 5 dien? – rugs?jo 14 d.

Ta?iau „Expo Zaragoza 2008“ organizatoriai jau prie m?nes? ali? atstovams primin?: metas kalb?ti apie paviljon? imontavimo darbus. Taip pat rengiamasi ?sp?dingai fiestai, kuri? vainikuos 40 minu?i? truksiantis fejerverk? ir muzikos ou. Skai?iuojama, kad prireiks maiausiai 120-140 mln. eur? siekiant Expo teritorij? pertvarkyti ? verslo centr? su daugybe biur?.

Art?jan?iomis Expo parodos pabaigos nuotaikomis usikr?t? ir Ispanijos gyventojai.
Nuo rugpj??io pradios j? srautai ? Expo ne tik kad nema?ja, bet vis auga. Paskutin? rugpj??io etadien? Expo organizatoriams teko net griebtis radikali? priemoni?: apie 20 val. lankytoj? skai?iui Expo teritorijoje pasiekus 131 t?kst. rib?, jie udar? visus ??jimus ir nebe?leido n? vieno lankytojo.

mon?s piktinosi, nors sumok?j? apie 30 eur? u biliet? ir patek? vidun ne kain k? b?t? ivyd?. Regioninis laikratis „Heraldo de Aragon“ ra?, kad prie paviljon? t? dien? nusidriek? tokios eil?s, jog mon?s nebesusigaud?, ? kur? paviljon? kuri i j? veda.

Po tokio intensyvaus savaitgalio Expo organizatoriai papra? ali?, kad ios ? savo paviljonus lankytojus ?leist? iki 23 val., o ne iki 22 val., kaip buvo vis? parodos laikotarp?. Dauguma j? sutiko, Lietuva – taip pat.

Rugs?jo pradioje Expo sulauk? 5 milijoninio lankytojo, dar apie pus? milijono turi galimyb? ? j? patekti iki parodai 2010 metais persikeliant ? Kinij?. Lietuvos paviljon? jau aplank? 740 t?kst. moni?.

Expo organizatori? nuotraukos