į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
RSS
Blogas Kas ketvirtas mogus ? Lietuvos paviljon?  
Kas ketvirtas mogus ? Lietuvos paviljon?
2008 07 28
Tik prasid?jus parodai Lietuvos paviljon? pamilo Ispanijos vaikai – lakstydami po parodos teritorij? ?kavo „Lituania“ ir kviet? savo draugus eiti d?kti ten ir tik ten. Po to apie Lietuvos paviljono populiarum? para? vietiniuose laikra?iuose ir urnalistai, anks?iau siunt? si?lymus u tam tikr? nemenk? mokest? parayti ar papsakoti apie m?s? paviljon?, patys beld?si ir pra? leisti nufilmuoti ar nufotografuoti „Lietaus namus“.

Pirmos parodos savait?s buvo skirtos mokini? lankymuisi parodoje, ta?iau net joms pasibaigus Lietuvos paviljonas ilieka viena i parodos vaigdi?. tai liepos 24 d. oficialiais duomenimis, alies paviljon? aplank? 9 t?kst. 886 asmenys. Tai daug ar maai?

Labiausiai lankomi parodos eiminink? paviljonai: Ispanijos, kuri? t? dien? aplank? 12 t?kst. 772 mon?s, ir Aragono – 12 t?kst. 322 lankytojai. Vienintel? Europoje, o galb?t ir pasaulyje esant? upi? akvarium?, api?r?jo 11 t?kst. 600 moni?. Lotyn? Amerikos paviljone pabuvojo 11 t?kst. 36, o Vandens bokte – 10 t?kst. 207 moni?. Portugalijos paviljonas buvo tik iek tiek populiaresnis u Lietuvos – sulauk? 9 t?kst. 971 lankytojo. Tad Lietuvai atiteko garbinga septintoji vieta.

I viso t? dien? parodoje apsilank? 40 t?kst. 78 mon?s – tiek lankytojai, tiek parodos darbuotojai. Vadinas, Lietuvos paviljon? aplank? beveik kas ketvirtas ? Expo teritorij? koj? ?k?l?s mogus.