į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
Expo apie Lietuv?
Kiekvienas lankytojas gali ?sigyti taip vadinam? Expo gid? - jame apraomos dauguma, bet toli grau ne visos, tarptautin?je parodoje "Expo Zaragoza 2008" dalyvaujan?ios valstyb?s.

Lietuva - viena i valstybi?, patekusi? ? gid?.


Menas, gimstantis i vandens srovi?

„Lietaus namai“ – tai Lietuvos ekspozicijos parodoje „Expo Zaragoza 2008“ pavadinimas. Lietus asocijuojasi su rudeniu ir m?lyna spalva, kuri b?dinga lietuvai?i? akims. Vanduo taip pat reiki? skaidrum?, harmonij?, tyrum? ir visa, kas yra nat?ralu. D?l ios prieasties pagrindiniu savo ekspozicijos akcentu Lietuva pasirinko liet?.

Pagrindin? paviljono dalis yra didelis kubo formos namas, kurio sienas atstoja krintantis lietus. ie namai turi draugik? lietaus dievyb?, kuri ?sileidia tik tuos lankytojus, kuri? norai geri.

Patek? vidun lankytojai pasijunta lietaus apsuptyje, kuriame atsispindi nuostab?s Lietuvos vaizdai. ? nuotraukas lankytojai turi velgti ik?l? galvas – taip sukuriama iliuzija, kad jie mato vaizdus tarsi jie i ties? b?t? visai alia.

Lietaus namuose galima rasti septynis ulinius, kurie kvie?ia velgti vidun. Kiekvienas j? si?lo skirting? informacij? apie Lietuv?, toki? kaip istorija, ekonomika, kult?ra.

?ia taip pat si?lomas basein?lis su karto ir alto vandens srov?mis, kurias maiant galima kurti paveikslus. Pieiniai, kuriuos sukuria lankytojai, projektuojami ant sienos prieais, o norintys gali gauti savo paveikslo kopij?.


 
Gidas ape Lietuv?