į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
Organizatoriai Kontaktai  
Kontaktai
 
Romas Jankauskas, LR Aplinkos ministerijos Visuomen?s informavimo ir vie?j? ryi? departamento direktorius, Lietuvos ekspozicijos pasaulin?je
parodoje EXPO Zaragoza 2008 generalinis komisaras
Tel.: (8-5) 266 34 88
Faks.: (8-5) 266 36 65
El. p.: r.jankauskas@am.lt
 
 
Egidijus Litvinas,  LR Aplinkos ministerijos Visuomen?s informavimo ir vie?j? ryi? departamento Vie?j? ryi? skyriaus ved?jas
Tel.: (8-5) 261 12 60
Faks.: (8-5) 210 70 72
El. p.: e.litvinas@am.lt
 
 
Rima Mackevi?ien?,LR Aplinkos ministerijos Visuomen?s informavimo ir vie?j? ryi? departamento Vie?j? ryi? skyriaus vyr. specialist?
Tel.: (8-5) 261 12 60
Faks.: (8-5) 210 70 72
El. p.: r.mackeviciene@am.lt
 
 
Neringa Vegyt?, LR Aplinkos ministerijos Visuomen?s informavimo ir vie?j? ryi? departamento Vie?j? ryi? skyriaus vyr. specialist?
Tel.: (8-5) 261 53 39
Faks.: (8-5) 210 70 72
El. p.: n.vegyte@am.lt


Indr? Kumpikevi?i?t?, LR Aplinkos ministerijos Visuomen?s informavimo ir vie?j? ryi? departamento Vie?j? ryi? skyriaus vyr. specialist?
Tel.: (8-5) 261 53 39
Faks.: (8-5) 210 70 72
El. p.: i.kumpikeviciute@am.lt