į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
Organizatoriai Generalinis komisaras  
Generalinis komisaras
 
 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ?sakymu Lietuvos ekspozicijos tarptautin?je parodoje EXPO 2008 komisaru paskirtas LR Aplinkos ministerijos Visuomen?s informavimo ir vie?j? ryi? departamento direktorius Romas Jankauskas.
 
Gim? 1962 met? kovo 7 d., Kaune.
 
1980 m. aukso medaliu baig? Kauno 36-?j? vidurin? mokykl?.
 
1980-1983 studijavo VU Istorijos fakultete urnalistik?.
 
1983-1985 t?s? urnalistikos studijas Maskvos M.Lomonosovo universitete, kur? baig? ?gydamas televizijos urnalisto specialyb?.
 
1985-1989 LTV Vyr. informacijos redakcijos (Naujien? direkcijos) jaunesnysis redaktorius, redaktorius, skyriaus ved?jas, vyr. redaktoriaus pavaduotojas.
 
1989-1992 LTV Vyr. informacijos redakcijos vyr. redaktorius, direktorius.
 
1992-1993 LRT Mokymo centro direktorius.
 
1993-1997 LTV program? direktorius.
 
1998-1999 LTV Program? ?sigijimo ir platinimo skyriaus ved?jas.
 
1999-2001 LRT Televizijos direktorius.
 
2002-2004 Aplinkos ministerijos ministro patar?jas.
 
Nuo 2004 m. gruodio m?n. dirba LR aplinkos ministerijos Visuomen?s informavimo ir vie?j? ryi? departamento direktoriumi.
 
2005 m. kovo 25 – rugs?jo 25 d. Japonijoje vykusioje pasaulin?je parodoje EXPO 2005 Aichi buvo paskirtas eiti Lietuvos paviljono generalinio komisaro pareigas.
 
Moka angl?, rus?, pranc?z? kalbas.
 
Pom?giai – fotografija, kryiaodiai, internetas.
 
Dalyvavo Europos transliatori? s?jungos (EBU) TV komiteto veikloje, atstovavo Lietuvai Europos dokumentikos tinkle (EDN), koordinavo LRT dalyvavim? Europos Regionini? televizij? asociacijos CIRCOM Regional veikloje, ?vairiuose Baltijos iniasklaidos centro (BMC), “TVE International” ir kituose tarptautini? organizacij? projektuose.