į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
Ebro up?
Saragosos pasididiavimas - Ebro up?Didiausia Ispanijos ir viena didiausi? Viduremio j?ros vakarin?s dalies up? – Ebras, tekantis pro Saragos?. Ji maesn? u Lietuvos upi? t?vu tituluojam? Nemun? – penkiolikt? pagal dyd? up? Europoje. Ebro ilgis – 910 km, baseino dydis – 85 t?kst. 362 kv. Km. O tai Nemuno ilgis – 937 km, baseino plotas – 98 t?kst. 200 kv. Km. Jis apima 72 proc. Lietuvos teritorijos, savo ruotu Ebro baseinas – 17 proc. Ispanijos teritorijos. Ebro up? dr?kina ne tik Ispanijos em? – ji teka pro Andor? ir Pranc?zij?.

Vienas esmini? skirtum? lyginant Lietuvos ir Ispanijos upes – mogaus ?sikiimo ? j? nat?rali? t?km? galimyb?s. Nuo 1990 met? Lietuvoje udraustas upi? vag? reguliavimas, o Ispanijoje jis vis dar pla?iai taikomas. Ebro vanduo naudojamas lauk? dr?kinimui – taip up?je susidaro ymus hidrologinis deficitas – jos t?km? suma?ja nuo 745 kub.m/s iki 430 kub.m/s. iuo metu planai paimti dar daugiau vandens i up?s atid?ti.

Kita vertus Ebro up?s vandenys intensyviai naudojami em?s ?kyje ryi?, vaisi? ir darovi? auginimui. Jos pakrant?s nus?tos papl?dimiais, pelk?mis ir tapusios daugiau kaip 300 r?i? pauk?i? buveine. Didioji up?s deltos dalis priklauso Nacionaliniam Ebro deltos parkui.
Ebro up?s uvys traukia vejus i viso pasaulio - jie viliojami plekn?mis, karpiais ir ?sp?dingo dydio sterkais.

Kiekvien? pavasar? patvindamas Ebras pridaro nuostoli? alia jo ?sik?rusioms ?mon?ms ar gyventojams. iais metais labiausiai baimintasi potvynio, galin?io pridaryti nemenkos alos pastatams, skirtiems tarptautinei parodai “Expo Zaragoza 2008”. Nemaa dalis Expo pastat? ?kurti Ebro up?s pakrant?je.

Ta?iau ?kart up? nenuvyl?: baland? ji patvino 40 cm maiau nei tik?tasi ir nepakenk? statiniams, nors kai kuriuos darbus teko atid?ti kelioms dienoms.