į pagrindinį Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
RSS
Blogas Si?loma tarptautin? patirtis  
Si?loma tarptautin? patirtis
2008 03 31
Nemokamas lankymasis daug ?sp?di? adan?ioje Expo parodoje, vasaros praleidimas Ispanijoje – kas gali b?ti geriau? Tokiu pasi?lymu gali pasinaudoti bet kas, mokantis ispan? kalb?.

„Litexpo“ paskelb? gid? - vert?j? atrank? darbui Lietuvos paviljone tarptautin?s parodos „Expo Zaragoza 2008“ laikotarpiu – birelio 14 – rugs?jo 14 dienomis.

Be jokios abejon?s, vien galimyb? dirbti Lietuvos paviljone ir stebinti ispanus pasakojimais apie grai? ir nat?rali? alies gamt?, didi? praeit?, stipresn? valiut? u ne per seniausiai galiojusius peset? ar frank?, 2009 m. laukiam? alies vardo t?kstantmet? ar Europos kult?ros sostin?s vardu pasipuoiant? Vilni?, yra pasididiavimo vertas usi?mimas. Ta?iau ne tik tai masina.

Igird?s apie b?simas gid? darbo ir gyvenimo s?lygas Saragosoje Lietuvos ambasadorius Ispanijoje juokavo, kad ir pats tokiomis s?lygomis sutikt? vasar? padirb?ti Lietuvos paviljone. Kas taip gali suav?ti?

Gidams be pagrindinio atlyginimo bus mokami dienpinigiai. Didesnysis atlyginimas si?lomas tiems, kurie turi sinchroninio vertimo patirties, vairuotojo paym?jim? ar moka elgtis su IT technologijomis.

Lietuvos paviljono darbuotojams bus utikrintas nemokamas nuvykimas iki Zaragozos ir atgal.

Be to, gidai m?gausis nemokamu gyvenimu jiems inuomotuose erdviuose butuose, nemokamu draudimu ir specialia Lietuvos ymi? dizainieri? sukurta apranga.

Tiesa, gidai privalo mok?ti ispan? kalb?, nes apie 70-80 proc. parodos lankytoj? bus ispanakalbiai ir angl? arba pranc?z? kalb?. Taip pat jie turi geb?ti ?domiai pristatyti Lietuv? ir tur?ti darbo patirties Lietuvoje ar usienyje vykusiose konferencijose, parodose, kituose vieuose renginiuose.

Be to, teks ?veikti didel? konkurencij?, nes ? Ispanij? vyks tik 12 gid?.


Gid? atrankos skelbimas