Expo Zaragoza 2008 Aplinkos ministerija www.expozaragoza2008.es
Organizatoriai Expo Expo Zaragoza 2008 Ispanija
Naujienos
Lietuva išreišk? nor? tapti Tarptautini? parod? biuro nare
Gruodžio 11 dien? Seimas ratifikavo pagrindin? pasaulini? EXPO parod? organizavim? reglamentuojant? dokument? - Konvencij? d?l tarptautini? parod?. Taip suteikta galimyb? Lietuvai tapti visaverte Tarptautinio parod? biuro nare (B.I.E. - Bureau International des Expositions – pranc. k.). Daugiau
EMP Recycling Lietuvos rytas Litexpo Nereg?ta Lietuva Lietuvos televizija Lietuvos radijas Vilnius '09 Made in Lithuania Lietuvos ekonomin?s pl?tros agent?ra Delfi